Menu
Algemene voorwaarden individuele dagtochten
 • Onder elke reis is per deelnemer de prijs vermeld. Alleen wat onder ‘inclusief’ staat is inbegrepen.
 • Toegangsprijzen, consumpties en andere privé uitgaven zijn niet in de reissom inbegrepen; tenzij anders vermeld.
 • Onder lunch of koffietafel wordt (tenzij dit anders bij de reis staat aangegeven) steeds een standaard koffietafel verstaan.
 • Onder diner verstaat Betuwe Express een driegangen diner.
 • Met diëten houden wij rekening: mits dit van tevoren wordt gemeld.
 • Onze passagiers zijn verzekerd overeenkomstig de bepaling van de wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en bepalingen in de wet autovervoer personen.
 • Voor eventuele vertragingen, ontstaan door welke oorzaak dan ook of de gevolgen daarvan, dragen wij geen enkele verantwoording.
 • Ook voor het missen van onze touringcar gedurende de reis, op rust- of pauzeplaatsen, kan men geen aanspraak maken op schadevergoeding. Ook al zou men de reis naar huis op eigen gelegenheid moeten maken.
 • Wordt het minimum aantal reizigers niet gehaald, dan gaat de reis niet door. Deelnemers kunnen dan kiezen uit een overboeking op een andere reis of de betaalde reissom terugkrijgen. Bericht van niet doorgaan van de tocht ontvangt u uiterlijk twee dagen voor vertrek.
 • U ontvangt geen verdere informatie van ons. Zonder tegenbericht gaat de reis altijd door.
 • Betuwe Express BV behoudt zich het recht voor de reisroute, het reisprogramma of de prijzen te wijzigen als de omstandigheden hiertoe aanleiding geven. Dit is uitsluitend ter beoordeling van Betuwe Express BV.
 • Voor verlies van kleding en andere zaken tijdens de reis, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.
 • In de touringcar is roken niet toegestaan.
 • Plaatsen reserveren is niet mogelijk.
 • Men dient 10 minuten voor de afgesproken tijd op de opstapplaats aanwezig te zijn. Indien een deelnemer te laat is, kan deze geen enkel recht doen gelden op enigerlei schadevergoeding of terugbetaling van de reissom.
 • Mocht de touringcar 10 minuten na de op uw deelnemersbewijs vermelde instaptijd nog niet zijn gearriveerd dan verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de planning van Betuwe Express 0488 – 46 86 10. Buiten kantoortijden kunt u bellen met de nooddienst: 0488 – 46 86 11.
 • Het deelnemersbewijs dient u mee te nemen en te tonen aan de chauffeur bij het instappen.
 • De vermelde vertrek- en thuiskomsttijd is een indicatietijd. De juiste tijden zijn afhankelijk van de opstapplaatsen en de servicelijnen. De vertrektijd kan eventueel aangepast worden.
 • Met deelname aan één van onze dagtochten aanvaardt u automatisch de bovengenoemde door Betuwe Express BV opgestelde voorwaarden.

Toegangsbewijzen:

De toegangsbewijzen worden door de chauffeur in de touringcar uitgereikt. Deze krijgt u dus niet vooraf toegezonden.

Reserveringskosten

De reserveringskosten bedragen € 3,50 per boeking.

Annuleringsvoorwaarden bij contante betaling:
 • U kunt tot en met 3 dagen voor vertrek kosteloos annuleren.
 • Vanaf 3 dagen tot en met 1 dag voor vertrek kunt u alleen annuleren met een geldige reden, zoals verhindering door ziekte of ongeval, of het overlijden van een familielid. Bij een boeking van meer dan twee personen wordt geacht dat, wanneer één deelnemer met een geldige reden annuleert, de overige deelnemers gewoon met de reis meegaan.
 • Bij het niet verschijnen van alle deelnemers zonder zich af te melden, krijgt u achteraf een factuur van de gehele reissom.

Betaling contant:

De geadresseerde betaalt, voor de geboekte personen, met gepast geld aan de chauffeur.

Annuleringsvoorwaarden factuur (met uitzondering van musicals):

Wanneer u de reis om welke reden dan ook annuleert, zijn wij genoodzaakt het volgende aan u in rekening te brengen:
25% van de reissom vanaf de boekdatum t/m 28 dagen voor vertrek;
50% van de reissom vanaf 27 dagen t/m 21 dagen voor vertrek;
75% van de reissom vanaf 20 dagen t/m 14 dagen voor vertrek;
100% van de reissom vanaf 13 dagen t/m de dag van vertrek.

Annuleringsvoorwaarden factuur bij musicals:

Wanneer u een reis met musicaltickets om welke reden dan ook annuleert, zijn wij genoodzaakt het volgende aan u in rekening te brengen:
25% van de reissom vanaf de boekdatum t/m 6 weken voor vertrek;
100% van de reissom vanaf 6 weken t/m de dag van vertrek.

Betaling na ontvangst factuur:

De betaling dient binnen 14 dagen op onze bankrekening te worden overgemaakt onder vermelding van het factuurnummer. Indien het door u te bezoeken evenement al binnen 6 weken plaats vindt, dient uw betaling per omgaande te worden overgemaakt. U ontvangt geen bevestiging van uw betaling. Als wij uw betaling niet binnen de gestelde termijn hebben ontvangen, zullen wij met u hierover contact opnemen.
Informatie

Telefoon

0488 - 468686

E-mail adres

info@betuwe-express.nl

Powered by Travelta-CMS