Menu
Privacy verklaring / disclaimer

Deze internetsite wordt u aangeboden door Betuwe Express BV. Op de inhoud van deze site (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur) heeft Betuwe Express BV het auteursrecht. Van deze site mag niets worden gekopieerd en/of veranderd.

Privacy verklaring
Betuwe Express BV vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van onze klanten op onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Betuwe Express BV gebruikt de persoonsgegevens om de volgende diensten te leveren:

  • Gegevens over het gebruik van de site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
  • Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u per e-mail te informeren over ons reisaanbod via onze nieuwsbrief. U kunt uw gegevens via de e-mailservice ook wijzigen, of het toesturen van e-mail stoppen.
  • Als u reageert op een actie, enquête of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.
  • Verder hebben wij uw adresgegevens nodig om u door u bestelde items, zoals aangevraagde brochures, toe te sturen.


Betuwe Express is in de administratie van de Autoriteit Persoonsgegevens opgenomen onder meldingsnummer m1621999. Zie ook dit document.

Geen gebruik van gegevens door derden
Betuwe Express BV stelt onder geen beding uw gegevens ter beschikking aan derden. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht. Betuwe Express BV is soms bij wet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Mocht zich dat voordoen, dan zullen wij ons uiteraard ook bij deze wettelijke verplichting houden aan de eisen zoals deze door de Wet bescherming persoonsgegevens zijn vastgesteld.

Klikgedrag
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat Betuwe Express BV haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Gebruik van Cookies
Op deze website worden door Betuwe Express BV bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Hierdoor kan Betuwe Express BV de website aanpassen aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers. Betuwe Express BV maakt gebruik van cookies om de bezoekgegevens bij te houden en de toegang tot de website voor u gemakkelijker te maken. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Als u niet wilt dat wij cookies gebruiken, kunt u in uw browser kiezen voor de optie 'cookies off'. Als u de cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert.

Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.

Privacybeleid van derden
Op de website van Betuwe Express BV treft u een aantal links aan naar andere, niet bij Betuwe Express BV behorende, websites. Betuwe Express BV kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonlijke gegevens.

Wijzigingen
Betuwe Express BV behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Dit beleid zal echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Disclaimer
Aansprakelijkheid
Betuwe Express BV zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar kan geen garanties geven voor nauwkeurigheid en volledigheid. Betuwe Express BV aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor (vermeende) directe, indirecte of andere schade, voortvloeiend uit het bezoeken van (of het niet kunnen verkrijgen van toegang tot) deze site, of die het gevolg mocht zijn van gebreken in de juistheid en/of volledigheid van de op de website beschikbare informatie.

Hyperlinks
Bepaalde hyperlinks in onze site kunnen u brengen naar sites van derden. Betuwe Express BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie

Vragen
Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u contact opnemen met ons op via het contactformulier.

Organisatie
Touringcarbedrijf Betuwe Express BV
Postbus 110
6674 ZJ HERVELD
Telefoon: 0488 – 46 86 86
Fax: 0488 – 45 38 31
E-mail: info@betuwe-express.nl

Informatie

Telefoon

0488 - 468680

E-mail adres

info@betuwe-express.nl

Powered by Travelta-CMS